Statistička obrada podataka – SPSS!
50  100 

SPSS – STATISTIKA!
Statistička analiza, izrada tabela i grafika, rešavanje zadataka, testiranje hipoteza i interpretacija rezultata za sve vrste radova i doktorske disertacije iz svih oblasti sa bazom podataka ili anketom.
Za sastavljanje ankete savetujem konsultacije sa statističarem.
Tačnost i visok kvalitet rada. Odmah se uzima u rad i završava u najkraćem mogućem roku.
sretenstoja@gmail.com
0652084601