KUPUJEM STARO GVOŽĐE I SVE OD METALA

KUPUJEM
STARO GVOŽĐE I SVE OD METALA,
(BAKAR, ALUMINIJUM, MESING) • STARE
AUTOMOBILE • STARE TELEVIZORE •
NEISPRAVNE ELEKTRONSKE
UREĐAJE
Dolazak na adresu
061/190-55-21, 063/760-58-91