Digitalni multimetar DT-838
Digitalni multimetar DT-838
Digitalni multimetar DT-838
Digitalni multimetar DT-838
Digitalni multimetar DT-838
Digitalni multimetar DT-838
10.12 

Digitalni multimetar DT-838 sa temperaturnim ispitivanjem

Multimetar DT-838 može da se koristi za mjerenje jednosmernog napona, naizmjeničnog napona, jednosmjerne struje, električne otpornosti, ispitivanja pn spojeva, zvučnu indikaciju povezanosti, temperature i strujnog pojačanja (hFE) bipolarnih tranzistora. Kod ovog instrumenta se opseg mjerenja podešava ručno.

Informacije o proizvodu:

Funkcija Opseg Tačnost
DC napon 200mV-1000V ± (0,5% + 2dgt)
AC napon 200-750V ± (1,2% + 10dgt)
DC struja 2000mA-10A ± (1,0% + 2dgt)
Otpor 200Ω-2MΩ ± (0,8% + 2dgt)
Temperatura -40 ° C-1000 ° C ± (3,0 + 2 dgt)
* Cifre LCD sa Max. čitanje 1999

* Lako se testira napon i otpor DC / AC

* Diodni test

* Kontinuitet zvuka