fasadna kamena vuna

Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+

Moderna gradnja i savremeni način života donosi i uštedu dragocene energije. Tehnokomerc Kruševac izlazi u susret spomenutom trendu sa ponudom impregnisane kamene vune i stirodura (XPS). U tom kontekstu pružamo toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju, tj. zaštitu svih delova građevinskih konstrukcija. Projekte potkrepljujemo odgovarajućim atestima domaćih sertifikacionih tela.  Zastupljen je kompletan prateći program ugradnje. Spoljašnji…