Vrata bez stoka
3,500 

Zakitovana, ofarbana od strane majstora, 200×80