Tražim dopunski posao u 2. ili 3. smeni.
Bilo koji fizički ne prezahtevni poslovi – administracija, menjačnice, prodaja, noćni čuvar …
Već sam prijavljen kod poslodavca na 8 sati.