Инсталације свих Windows OS, Office пакета, и пратећих програма.
Физичко чишћење рачунара од прашине и замена термалне пасте.
Повезивање и подешавање читача личних карата и увезивање са порталом еУправа и слично.
Долазак на кућну адресу, брзо, одговорно, темељно и повољно!
066/078321