Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+
Fasadna kamena vuna FIBRANgeo BP ETICS+

Spoljašnji zidovi su od primarnog značaja građevinskog objekta.

Pored estetske vrednosti, oni imaju i osnovni zadatak da doprinesu toplotnoj i zvučnoj izolaciji sa adekvatnim performansama zaštite od požara.

Objekat sa dobro izolovanim spoljašnjim zidovima može duže da održava željenu unutrašnju temperaturu zimi i leti, kao i da nas zaštiti od spoljašnje buke, čime postižu optimalne vrednosti komfora.

Opis:

FIBRANgeo BP-ETICS + (1000 x 600 mm) je tvrda izolaciona ploča od kamene vune za izolaciju spoljnih zidova objekta u građevinarstvu. FIBRANgeo proizvodi od kamene vune se industrijski proizvode ispredanjem vlakana od rastopljene kamene mase. Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal, široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.

Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve kvaliteta i zaštite prema evropskim standardima.

Primena:

Najefikasniji način toplotne izolacije građevinskog objekta je postavljanje izolacionog materijala na spoljnim stranama zidova. Na spomenuti način umanjuju se termalni mostovi, čime se obezbeđuje maksimalna ušteda energije, dok je objekat istovremeno zaštićen od oštećenja usled izloženosti spoljašnjim vremenskim uslovima.

FIBRANgeo BP-ETICS + ploče su dizajnirane za toplotnu izolaciju, otpornost na vatru i zvučnu izolaciju na spoljnim termoizolacionim kompozitnim sistemima (ETICS).

ETICS (Spoljni kompozitni sistem toplotne izolacije) je odličan način za renoviranje i poboljšanje izgleda fasade objekata, kao i njenih termičkih performansi. Primena termoizolacije na spoljašnjim zidovima koristi prednost toplotnog kapaciteta postojećih građevinskih elemenata (stubova, greda, zidova) i unapređuje termičko ponašanje tokom dnevnog ciklusa.

Prednosti:

  • Odličan termoizolacioni materijal
  • Nezapaljiv materijal sa izuzetnom otpornošću na vatru
  • Izvrsno upijanje zvuka, kao i njegova redukcija
  • Besprekorna dimenzionalna stabilnost i trajnost
  • Vodoodbojan i nehigroskopski termoizolacioni materijal
  • Lak za rukovanje, sečenje i ugradnju
  • Prirodan, neorganski materijal
  • Ekološki prihvatljiv za okolinu i krajnjeg korisnika